Ghid Turistic - Muntii Retezat

Munţii Retezat se află în Carpaţii Meridionali, fiind consideraţi cei mai înalţi şi mai stîncoşi din şirul munţilor dintre Jiu şi Dunăre. Sînt constituiţi din două creste alpine, aproape paralele, una situată la nord (lungă de cca 30 km), cealalta la sud (lungă de cca 25 km). Cele două creste principale sînt legate, între vîrful Păpuşa şi vîrful Custura, printr-o creastă ascuţită, lungă de aproximativ 2,5 km, pe care se ridică piscuri ce oferă tururi de orizont de neuitat. Dintre aceste piscuri, vîrful Păpuşa (2 508 m), vîrful Peleaga (2 509 m) şi vîrful Retezat (2 482 m) reprezintă principalele .

Muntii Retezat este renumit prin numarul mare de lacurile glaciare ce înviorează cu strălucirea lor cenuşiul grohotişurilor sau verdele covorului de iarbă şi jnepeniş.

Datorită frumuseţilor naturale existente, pe teritoriul Munţilor Retezat a luat fiinţa primul Parc naţional din România, iar în cadrul acestuia o Rezervaţie ştiinţifică, sub îngrijirea Comisiei monumentelor naturii de pe lîngă Academia R. S. R

Caile de acces:

CFR: Tronsonul Filiaşi - Simeria dă acces spre Munţii Retezat prin staţiile Pui, Ruşor (haltă), Băeşti, Ohaba de Sub Piatră (haltă) şi Subcetate. Tronsonul Subcetate - Caransebeş dă acces prin staţiile Haţeg, Cîrneşti, Retezatu (haltă) şi Sarmizegetusa.

Linia Petroşani - Lupeni (13 km) înlesneşte accesul spre Munţii Retezat prin gara Lupeni şi, în continuare, cu mijloace auto (Uricani 9 km, Cîmpu lui Neag 18 km).

Auto: Drumul modernizat Ohaba de Sub Piatră (ramificaţia din DN 66 la 10 km sud de Haţeg) - Sălaşu de Sus (km 6) - Nucşoara (km 14) prelungit cu drumul pietruit Nucşoara - Cîrnic (6 km) asigură accesul spre cabana Pietrele

 


Trasee turistice:

 

Marcaj

Traseu

Durata

Lungime

 

 

Ohaba sub Piatra - Nucsoara - Carnic - Gentiana

7 ora

26 km

 

 

Pietrele - Gentiana - Curmatura Bucurei - Poiana Pelegii - Buta

7 - 8 ora

15 km

 

 

Pietrele - Vf Retezat - Lacul Bucura

7 ore

11 km

 

 

Pietrele  - Gentiana - Valea Pietrele - Curmatura Bucurei - Vf Peleaga

5 ore

8,5 km

 

 

Campusel - Piatra Iorgovanului - Saua Paltina - Luca Berhina

5 ore

9 km

 

Rausor - Saua Lolaia

3 ore

5 km

Trasee Turistice:

1. Ohaba de Sub Piatra - Sălaşu de Sus - Nucşoara Cîrnic - cabana Pietrele

Marcaj: bandă albastră  Durata: 5-51/4 ore  Caracteristici: traseu accesibil vara şi iarna

2. Cabana Pietrele - valea Pietrele - Lacul Bucura -cabana Buta

Marcaj: bandă albastră de la cabana Pietrele la lacul Bucura; cruce roşie de la lacul Bucura la cabana Buta  Durată: 7-71/2 ore  Caracteristici: nerecomandat iarna

3. Cabana Buta - cabana Cîmpu lui Neag

Marcaj: cruce roşie  Durată: 51/2 - 53/4 ore  Caracteristici: traseu accesibil vara şi iarna

4. Cabana Pietrele - vîrful Retezat - vîrful Bucura 1 -Lacul Pietrele - cabana Pietrele

Marcaj: triunghi albastru: cabana Pietrele - vf. Retezat; bandă roşie; şaua Retezat - curmătura Bucurei; bandă albastră: curmătura Bucurei - cabana Pietrele  Durată: 81/4 - 9 ore Caracteristici: traseu accesibil iarna numai alpiniştilor şi schiorilor avansaţi.

5. Cabana Pietrele - curmătura Bucurei - vîrful Peleaga - Lacul Galeş - cabana Pietrele

Marcaj: banda albastră: cabana Pietrele - curmătura Bucurei; bandă roşie: curmătura Bucurei - lacul Galeş; triunghi roşu: lacul Galeş - cabana Pietrele  Durată: 81/2-9 ore  Caracteristici: recomandat iarna numai alpiniştilor şi schiorilor avansaţi

6. Cabana Pietrele - Tăul dintre Brazi - Lacul Galeş -Vîrful Mare - cabana Pietrele

Marcaj: triunghi roşu: cabana Pietrele -şaua Vîrful Mare; şaua Vîrful Mare � Vîrful Mare fără marcaj  Durată: 81/2 - 9 ore  Caracteristici: traseu accesibil iarna turiştilor avansaţi numai pînă la Lacul Galeş

7. Cabana Pietrele - valea Pietrele - Lacul Bucura -Tăul Agăţat - Lacul Zănoaga - Gura Apei

Marcaj; bandă albastră: cabana Pietrele - Lacul Bucura; punct roşu: Lacul Bucura - Lacul Zănoaga; cruce albastră: Lacul Zănoaga - Gura Apei  Durata: 10 - 101/2  Caracteristici: traseu nerecomandat iarna

8. Cabana Pietrele - Culmea Lolaia - valea Stînişoarei - cabana Pietrele

Marcaj: "momîi" ciobăneşti pînă pe culmea Lolaia; triunghi albastru: La Borduleţ - cabana Pietrele  Durată: 41/2 - 51/2 ore  Caracteristici: traseu nerecomandabil iarna

9. Cabana Pietrele - valea Pietrele - Curmătura Bucurei - Lacul Bucura - Lacul Bucura - vîrful Peleaga - Valea Rea - cabana Pietrele

Marcaj; bandă albastră: cabana Pietrele - Lacul Bucura; punct roşu: Lacul Bucura - Tăul Porţii; punct roşu: Lacul Lia - poteca Bucurei; cruce galbenă: Lacul Bucura -şaua Pelegii; "momîi" ciobăneşti: Lacul cu Pietriş din Valea Rea - ramificaţia Pietrele -Galeş; triunghi roşu: ramificaţia Pietrele - Galeş - cabana Pietrele  Durata: 11-12 ore  Caracteristici: traseul nu este recomandabil iarna

10. Cabana Pietrele - Valea Rea - vîrful Păpuşa - vîrful Custura - cabana Buta

Marcaj: triunghi roşu: cabana Pietrele -ramificaţia Galeş - Valea Rea; momîi: ramificaţia Galeş - Valea Rea - căldarea superioară Valea Rea; bandă roşie: căldarea superioara Valea Rea -şaua Pelegii; cruce galbenă: şaua Pelegii - vîrful Custura; banda roşie şi triunghi albastru; vîrful Custura - şaua Plaiului Mic; cruce roşie şi punct albastru: şaua Plaiului Mic - cabana Buta  Durată: 8-83/4 ore  Caracteristici: traseu inaccesibil iarna

11. Cabana Cîmpu lui Neag - Scocu Jiului - Cantonul silvic Cîmpuşel

Marcaj: triunghi roşu Durata: 33/4-41/2 ore Caracteristici: traseu accesibil şi iarna

12. Cantonul silvic Cîmpuşel - sub Vîrful Piatra Iorgovanului - şaua Stănuleţii Mici - Muntele Drăgşanu - cabana Buta

Marcaj: triunghi roşu: cantonul silvic Cîmpuşel - şaua Stănuleţii Mici; bandă roşie şi triunghi albastru: şaua Stănuleţii Mici -şaua Plaiului Mic; cruce roşie şi punct albastru: şaua Plaiul Mic - cabana Buta  Durată: 61/2-71/2 ore  Caracteristici: traseu nerecomandat iarna

13. Cantonul silvic Cîmpuşel - valea Soarbele - valea Paltina - Gura Apei

Marcaj: triunghi roşu (în viitor, triunghi albastru) : Cantonul silvic Cîmpuşel - Casa de vînătoare Cîmpuşel; punct roşu (în curs de marcare) casa de vînătoare Cîmpuşel - gura pîrîului Paltina; punct albastru: gura pîrîului Paltina - Gura Apei   Durată: 81/2-91/2 ore  Caracteristici: traseu nerecomandat iarna.

14. Cabana Pietrele - valea Stînişoara - vîrful Retezat şi înapoi

Marcaj: triunghi albastru Durată: 7-81/2 ore , Traseu de iarna !

15. Cabana Pietrele - refugiul Genţiana - Lacul Pietrele şi înapoi

Marcaj: bandă albastră Durată: 51/2-61/2 ore Traseu de iarna !

To Top