Ghid Turistic - Masivul Cozia

Masivul Cozia inconjurat din trei părţi de culoare depresionare joase - Ţara Lovistei, Poiana, Jiblea-Călimăneşti - ale căror plaiuri întinse au înălţimi medii de 500-700 m, Masivul Cozia, desi cu înălţimi modeste (1300-1500 m), sc detaşează net de regiunile limitrofe, apărînd ca un bastion izolat, ale cărut abrupturi marginale şi creste centrale atrag atcnţia de la mari depărtări

Căi de acces:

Căi ferate. Majoritatea turiştilor folosesc, pentru deplasarea din localităţile de domiciliu către locurile de plecare pe potecile Coziei, calea ferată Piatra Olt - Podu Olt.

Drumuri auto. Drumul naţional 7 (E 81) reprezintă principala arteră rutieră modernizată ce poate fi folosită în deplasarea noastră către Masivul Cozia. El urmăreşte malul drept al Oltului şi face legătura, prin frumosul defileu al Oltului, între sudul şi partea centrală a ţării. Trece prin orasul Călimănesti, staţiunea Căciulata, pe lîngă complexul turistic şi balnear Cozia

Rezervaţia naturală complexă a Coziei. Cuprinde pe o suprafaţă de peste 5500 ha zona înaltă, de peste 1100 m, a masivului şi include relieful de stîncărie dezvoltat pe gnaisul de Cozia, numeroase specii de plante alpine, subalpine (lîna caprelor, firuţa, aninul de munte, afinul) şi termofile (mojdreanul, scumpia, rotoţelele Coziei, pesma) care se întîlnesc într-un singur areal, precum şi numeroase plante endemice (trandafirul de Cozia, măceşul argeşean, pesma Coziei, rotoţelele Coziei) şi plante rare (garofiţa de munte, iedera albă, laleaua pestriţă, mixandrele de stîncă). Valoarea de necontestat pe care această rezervaţie o acordă Coziei impune şi din partea drumeţilor respect şi ocrotire

 

Trasee Turistice:

1. Căciulata (300 m) - Păuşa (300 m) - Dealul Păuşa (647 m) - Curmătura ,,La Troiţă" (673 m) - Poiana Stînişoarei (720 m) - Muchia Vlădesei - Muntele Durduc (1568 m) - cabana Cozia (1 573 m)

Marcaj: bandă albastră Diferenţă de nivel: 1 273 m Timp de mers: 5˝-6 ore Timpi intermediari: Curmătura  "La Troiţă" - 11/2 ore; Stînişoara  2- 21/4 ore. 

2. Gara Turnu (310 m) - Curmătura ,"La Troiţă" (673 m) - Curmătura ,"La Meliţă" (735 m) -Muntele Scorţaru - stîna Turneanu (1100 m) -Muchia Turneanu - cabana Cozia (1573 m)

Marcaj: bandă rosie : Diferenţă de nivel: 1263 m - Timp de mers: 5-51/2 ore - Timpi intermediari: Curmătura "La Troiţă" - 1 oră; stîna Turneanu - 31/4-31/2 ore : Traseu accesibil tot timpul anului (Gara Turnu - Curmătura "La Troiţă"); pe timp de iarnă accesibil: doar turiştilor cu pregătire tehnică şi bine echipaţi (Curmătura "La Troiţă" -stîna Turneanu).

3. Căciulata (300 m) - Cozia - Poiana Bivolari (305 m) - stîna ,"La Muşeţel" (530 m) - Curmătura ,"La Troiţă" (673 m) - Poiana Stînişoarei (720 m)

Marcaj: bandă galbenă Diferenţă de nivel: 420 m Timp de mers: 2-21/2 ore Timpi intermediari: Poiana Bivolaru - 15-20 minute; curmătura ,"La Troiţă" - 11/4 ore  

4. Călimăneşti (280 m) - Dealul Jardei (483 m) -Plaiul Sitarului (652 m) - Dealul Făgeţelului (967 m) - Dealul Suliţa (1006 m) - Muchia Vlădesei - cabana Cozia (1 573 m)

Marcaj: triunghi albastru. Diferenţă de nivel: 1 293 m. Timp de mers: 51/4 -51/2 ore. Timpi intermediari: şaua "La Baltă" - 11/4 ore, vîrful Suliţa - 21/2 ore, poiana Vlădesei - 31/4-31/4 ore. 

5. Gara Lotru (317 m) - Văratica - Muchia Urzicii - stîna Rotunda - Vîrful Cozia (1668) -cabana Cozia (1573 m)

Marcaj: bandă albastră Timp de mers: 41/2-5 ore Timpi intermediari: satul Văratica -15-20 minute, stîna Urzica  - 21/2 ore, stîna Rotunda - 33/4 ore 

6. Cabana Cozia (1 573 m) - curmătura de la stîna Mocirlele (1427 m) - Vîrful Omul (1558 m) -Muchia Şirul de Pietre - stîna Perişani (1231 m) - izlazul Priboiasa (776 m) - satul Pripoare (520 m)

Marcaj: cruce rosie Diferenţă de nivel: 1053 m Timp de mers: 31/2-41/4 ore plus 15 minute pînă în satul Perişani, sau încă 21/2 ore pînă la staţia C.F.R. Cornet. Timpi intermediari: saua Mocirlele 45-50 minute; Vîrful Omul - 11/2 ore; stîna Perişani - 21/4-21/2 ore. 

7. Cabana Cozia (1 573 m) - Muchia Turneanu -Pietrele Roşiei - gara Turnu (310 m)

Marcaj: triunghi rosu. Diferenţă de nivel: 1 263 m Timp de mers: 31/2-33/4 ore Timpi intermediari: stina Turneanu 45-50 minute; capătul sudic al Muchiei Turneanu - 2 ore. 

8. Cabana Cozia (1 573 m) - Curmătura Mocirlele (1427) m) - Poarta de Piatră - Curmătura Mocirlele - cabana Cozia . 

Marcaj: punct roşu. Diferenţă de nivel: 150 m. Timp de mers : 21/2-3 ore. Timpi intermediari: curmătura Mocirlele - 45-50 minute; Poarta de Piatră - 11/4-11/2 ore.

9. Poiana Stînişoarei (720 m) - Muntele Sălbaticul - Poiana Stînişoarei

Marcaj: cruce albastră. Diferenţă de nivel: circa 50 m. Timp de mers: 3/4 oră.

10. Poiana Stînişoarei (720 m) - valea Gardului - cascada Gardului (Urzicii) - Poiana Stînişoarei.

Marcaj: punct roşu. Diferenţă de nivel: circa 200 m. Timp de mers: 11/2 -13/4  ore. Timpi intermediari: cascada Gardului - 35-45 minute

11. Poiana Bivolari (305 m) - înşeuarea din spatele Turnului lui Teofil (470 m) - Valea Mănăstirii - gara Turnu (320 m)

Marcaj: punct albastru. Diferenţă de nivel: 190 m. Timp de mers: 1/2-1 oră. Trasee de legătură: 3 (Poiana Bivolari), 2 (gara Turnu).

12. Călimăneşti (280 m) - comuna Berislăveşti - satul Dîngeşti - Valea Mare - Curmatura ,"La Leurde" (1190 m) - cabana Cozia (1573 m)

Călimăneşti - Berislăveşti: 14,5 km - DJ 703 G; Berislăveşti - Dîngeşti: 3,5 km - drum comunal pietruit; Dîngeşti - cabana Cozia: 14,5 km - drum forestier pietruit. Diferenţă de nivel: 1 293 m . 

13. Călimăneşti (280 m) - comuna Sălătrucel -satul Păteşti - valea Păteşti - Pietrele Lacului (740 m) 

Călimăneşti - Sălătrucel: 4,5 km - DJ 703 G asfaltat; Sălătrucel - Păteşti: 4 km - drum comunal pietruit; Păteşti - Pietrele Lacului: 2,5 km - drum forestier. Diferenţă de nivel: 460 m.

To Top